top of page

AVG “de bescherming van persoonsgegevens”


​Boogaers Timmer- en Onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierbij geeft de u toestemming voor deze verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s van het object

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Foto’s van uitgevoerde werkzaamheden worden gebruikt voor onze website en overig promotiemateriaal, echter zonder vermelding van uw persoons-gegevens én altijd in overleg met u.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Langer dan 10 jaar aangezien het onroerende zaken betreft.


Delen wij uw persoonsgegevens met derden?


Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en verstrekken uitsluitend contactgegevens aan medewerkers en/of co-makers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boogaerstimmronderhoud.nl.


Wij nemen vooraf telefonisch contact met u op om zeker te weten dat het verzoek door u is gedaan.


Heeft u een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens?


Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

bottom of page